• پیاده سازی کلیه سرویس های
  Microsoft
  Terminal, PDC, DNS, BDC, DHCP
  Cache Server, FTP, Mail Server
  Fax Server, Print Server,
 • ارائه انواع راهكارهاي امنيتي
  اطلاعات، ارتباطات و شبکه
  Firewall Hardware, Software, Session
  Intrusion Detection System, Patch Management, GPO
  Vulnerability Auditing, Server Hardening
 • نصب Firewall در متدهای متفاوت
  Secure NAT Firewall, VPN, Proxy
  Firewall Client, Client –to-Site VPN
  Site-to-Site VPN

مشاوره، طراحی و اجرا، تامین تجهیزات، بهینه سازی شبکه های ارتباطی

امنیت بالا

شرکت آرنا همکار رسمی کسپرسکی در ایران شد! . کسپرسکی را دریافت کنید!

خدمات ما

مشاوره وپیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و ارتباطات

فعالیت ها

طراحی امنیتی، تهیه تجهیزات و اجرای شبکه اطلاعات فعال و غیر فعال و ، معماری سایت، برق ، نظارت تصویری، منطقه بندی وزیرساخت امنیت شبکه

آنچه در آرنا میگذرد

آرنا با ارئه راهکارهای نوین، بستر نرم افزاری به روز و آخرین تکنولوژی های سخت افزاری

کارایی بالا

طراحی امنیتی، تهیه تجهیزات و اجرای شبکه اطلاعات فعال و غیر فعال و ، معماری سایت

اطمینان بالا

بهرگیری از جدیدترین تکنولوژی روز دنیا و نیز کارشناسان فنی متخصص و دارای سابقه و مدارک معتبر علمی

سخت افزارهای بروز

طراحی، تهیه تجهیزات، اجراء و پشتیبانی شبکه LAN وشبکه WAN و امکانات امنیتی شبکه

 • پیاده سازی کلیه سرویس های Microsoft
 • ارائه انواع راهكارهاي امنيتي اطلاعات، ارتباطات و شبکه
 • نصب Firewall در متدهای متفاوت