• پیاده سازی کلیه سرویس های
  Microsoft
  Terminal, PDC, DNS, BDC, DHCP
  Cache Server, FTP, Mail Server
  Fax Server, Print Server,
 • ارائه انواع راهكارهاي امنيتي
  اطلاعات، ارتباطات و شبکه
  Firewall Hardware, Software, Session
  Intrusion Detection System, Patch Management, GPO
  Vulnerability Auditing, Server Hardening
 • نصب Firewall در متدهای متفاوت
  Secure NAT Firewall, VPN, Proxy
  Firewall Client, Client –to-Site VPN
  Site-to-Site VPN

مشاوره، طراحی و اجرا، تامین تجهیزات، بهینه سازی شبکه های ارتباطی

توانمندیها

 • پیاده سازی کلیه سرویس های Microsoft : PDC, DNS, BDC, DHCP, Terminal, FTP, Mail Server, Cache Server, Print Server, Fax Server
 • نصب Firewall در متدهای متفاوت: Secure NAT Firewall, VPN, Proxy, Firewall Client, Client –to-Site VPN, Site-to-Site VPN
 • ارائه انواع راهكارهاي امنيتي اطلاعات، ارتباطات و شبکه: Vulnerability Auditing, Server Hardening, Intrusion Detection System, Patch Management, GPO, Firewall Hardware, Software, Session Encryption, File Encryption, Wireless Security, Enterprise Antivirus
 • پياده سازي سرويس هاي مانيتورينگ و رویداد نگاری (Monitoring, Event Management) بنا بر نياز مشتري

 •  
 • طرح تشخیص و جلوگیری نفوذ توسط سیستمهای نوین و جامع امنیتی و حفاظتی در شبکه (IDS/IPS/UTM)
 • تهيه نسخه پشتيبان (Backup) و بازيابي از فايل ها و سرويس هاي مهم از جمله Active Directory
 • ارائه انواع Wireless solution از قبیل (indoor, outdoor)
 • ایجاد سیستم های ذخیره سازی و منابع اطلاعاتی مرکزی در شبکه (SAN, NAS, DAS)
 • توسعه و بهینه سازی ارتباطات در سطوح مختلف شبکه اعم از Backbone و Access و توسعه شبکه VPN و WAN شرکت

 • پیاده سازی کلیه سرویس های Microsoft
 • ارائه انواع راهكارهاي امنيتي اطلاعات، ارتباطات و شبکه
 • نصب Firewall در متدهای متفاوت